Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Verklaringen m.b.t. gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijkheidsrechten bij het verwerken van persoonsgegevens is voor MAN van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens die bij het bezoek aan onze website worden verzameld volgens de wettelijke bepalingen van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie is gevestigd.


  1. Verzameling van anonieme gebruiksgegevens

 

Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard het IP-adres en het domein van waaruit de website wordt bezocht, datum en tijd van het bezoek, de website die u bij ons bezoekt alsmede technische informatie over het bezoek (http-methode, http-versie, http-statuscode, lengte van de overgedragen gegevens, gebruikte browser) op.

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze uit eigen beweging, bijv. in het kader van een aanmelding bij de club, een enquête of een prijsvraag aan ons beschikbaar stelt.

 

  1. Doelbinding van het gebruik en het doorgeven van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ons deze gegevens ter beschikking hebt gesteld. Er worden bovendien ook geen persoonsgegevens aan derden overgedragen. Overdracht aan overheidsinstellingen en nationale autoriteiten vindt alleen plaats in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers zijn door ons verplicht tot geheimhouding en de bescherming van overgedragen persoonsgegevens.

 

  1. Recht op herroeping

Voor zover u in een van onze toepassingen uw toestemming hebt verleend voor het gebruik van uw gegevens voor het ontvangen van bedrijfs- en productinformatie, kunt u uw betreffende toestemming altijd met toekomstige werking herroepen.

 

  1. Recht op informatie, recht op correctie

Op verzoek deelt MAN u schriftelijk mede of en welke persoonsgegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Mocht er ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en actueel te houden verkeerde informatie zijn opgeslagen, dan zullen wij deze informatie na overeenkomstige schriftelijke aanwijzing corrigeren.

 

  1. Veiligheid

Uw gegevens worden door MAN beschermd door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen, zoals de versleuteling van gegevens, worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling regelmatig verbeterd.

 

  1. Links naar websites van andere aanbieders

Onze website kan links naar websites van andere aanbieders bevatten. Op het moment dat de links werden opgenomen, heeft MAN gecontroleerd of de content van deze direct gelinkte websites wettelijk in orde was. MAN heeft echter geen enkele invloed op de content van de gelinkte websites en kan deze niet doorlopend controleren. Daarom kan MAN niet aansprakelijk worden gesteld voor de content van de gelinkte websites die na het opnemen van de links is gewijzigd. Deze privacyverklaring geldt niet voor de gelinkte websites van andere aanbieders.

 

  1. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt deze functie in uw browser echter deactiveren. MAN gebruikt cookies om het aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. De door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session cookies”. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Dit kan echter leiden tot beperkte functionaliteit van ons aanbod.

 

  1. Voorbehoud

Om de voortdurende ontwikkeling van het internet te kunnen bijhouden, kan MAN deze privacyverklaring te allen tijde met inachtneming van de richtlijnen m.b.t. gegevensbescherming aanpassen.

  1. Google Analytics

Onze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google“). Ook Google Analytics gebruikt cookies. Daarbij gaat het om cookies van Google zelf (Google Analytics-cookies) en zogenaamde cookies van derden (DoubleClick-cookies). De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google, Inc. in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website voor ons te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te maken en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren, in het bijzonder ook functies voor display advertising, bijvoorbeeld remarketing, rapportage voor vertoningen in het Google Display Netwerk, integratie van DoubleClick Campaign Manager of rapportage voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics. Ook zal Google deze informatie indien nodig aan derden overdragen, indien dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google verbinden.

 

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven genoemde doel. Wij willen u erop wijzen dat onze website ter verbetering van de gegevensbescherming Google Analytics met de extensie “anonymizeIp()” gebruikt. IP-adressen worden daardoor alleen verkort geregistreerd en verder verwerkt. Daarmee is een directe herleidbaarheid tot personen bij de analyse van het gebruik van onze website uitgesloten. U kunt het plaatsen van de Google Analytics-cookies weigeren met een add-on voor uw browser. Daarmee kunt u gebruikmaken van uw recht om met toekomstige werking bezwaar te maken tegen de gegevensverzameling en -verwerking en het gebruik van de gegevens door Google Analytics. Hiervoor kunt u de Opt-out Browser Add-on van Google Analytics installeren. Daarmee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken opslaat.

Meer informatie en instructies voor het downloaden en installeren van deze deactiverings-add-on vindt u op tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

  1. AddThis

Deze website bevat AddThis-plug-ins die voor u het instellen van bookmarks resp. het delen van interessante websitecontent mogelijk maken. Bij het gebruik van “AddThis” worden cookies geplaatst. De hierbij gegenereerde gegevens (bijv. tijdstip van gebruik of taal van de browser) worden aan AddThis LLC in de VS overgedragen en daar verwerkt. Meer informatie over de gegevensverwerking door AddThis LLC en het beleid van AddThis LLC m.b.t. gegevensbescherming vindt u op www.addthis.com/privacy.

Deze website bevat in het bijzonder informatie over wat voor gegevens worden verwerkt en voor welk doel ze worden gebruikt. De betreffende gegevens worden door ons niet verwerkt. Door het AddThis-veld te gebruiken, gaat u akkoord met de gegevensverwerking door AddThis LLC en wel in de omvang zoals op de website www.addthis.com vermeld staat. U kunt te allen tijde tegen het gebruik van uw gegevens bezwaar maken door de opt-outknop te activeren. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.